Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn
The Graph

Giá The GraphGRT

focusIcon
subscribe
Coin định giá:
USD
GRT
VectorImg
USD
1 GRT = 0.1883 USD
Cập nhật mới nhất 2024-07-25 18:21:48(UTC-0)
Mua GRT

Tóm tắt dữ liệu giá The Graph trực tiếp

Giá trực tuyến của The Graph là $0.1883 mỗi (GRT / USD) hôm nay với vốn hoá thị trường là $1.80B USD. Khối lượng giao dịch 24 giờ là $58.07M USD. Giá GRT theo USD được cập nhật trên thời gian thực. The Graph là -5.84% trong 24 giờ qua. Có nguồn cung lưu hành là 9,548,532,000 .

Giá cao nhất của GRT là bao nhiêu?

GRT có mức giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là $2.88, được ghi nhận vào 2021-02-12.

Giá thấp nhất của GRT là bao nhiêu?

GRT có mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $0.00, được ghi nhận vào ngày 2020-12-17.
Tính lợi nhuận The Graph

Dự đoán giá The Graph

Giá của GRT vào năm 2025 sẽ là bao nhiêu?

Dựa trên mô hình dự đoán hiệu suất giá lịch sử của GRT, giá GRT dự kiến sẽ đạt $0.2631 vào năm 2025.

Giá của GRT vào năm 2030 sẽ là bao nhiêu?

Trong năm 2030, giá GRT dự kiến sẽ thay đổi -14.00%. Đến cuối năm 2030, giá GRT dự kiến sẽ đạt $0.3974 với ROI tích lũy là +100.26%.
Mua The Graph với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua The Graph ngay

Hiệu suất giá The Graph tính bằng USD

24h7 ngày30 ngày90 ngày1 năm‌Tất cả thời gian
-5.84%-6.17%-14.29%-27.42%+69.21%--
Mua The Graph ngay

Lịch sử giá The Graph tính bằng USD

Thời gianThấpCao
24h$0.1840$0.1983
7d$0.1840$0.2235
30d$0.1546$0.2248
90d$0.1545$0.3572
1y$0.07678$0.4924
‌Tất cả thời gian--(2020-12-17, 3 năm trước )$2.88(2021-02-12, 3 năm trước )
Mua The Graph ngay

Thông tin thị trường The Graph

Vốn hóa thị trường
$1,797,997,598.47
-5.84%
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
$2,033,595,085.1
-5.84%
Khối lượng (24h)
$58,069,559.38
+28.92%
Thứ hạng thị trường
Tỷ lệ lưu hành
+88.00%
Khối lượng 24h / Vốn hóa thị trường
0.0322
Nguồn cung lưu hành
9,548,532,000 GRT
Tổng nguồn cung / Nguồn cung tối đa
10.8B GRT
-- GRT
Mua The Graph ngay
PoolX: Stake để kiếm tiền
APR từ 10% trở lên. Stake nhiều hơn để kiếm nhiều tiền hơn.
Stake Ngay

Xếp hạng The Graph

Xếp hạng trung bình từ cộng đồng
4.6
Xếp hạng 100
Nội dung này chỉ dành cho mục đích thông tin.

Dữ liệu mạng xã hội The Graph

Trong 24 giờ qua, điểm tâm lý mạng xã hội của The Graph là 5 và tâm lý mạng xã hội đối với xu hướng giá The Graph là ‌Tăng giá. Điểm mạng xã hội tổng thể của The Graph là 72, xếp hạng 444 trong số tất cả các loại tiền điện tử.

Theo LunarCrush, trong 24 giờ qua, tiền điện tử được đề cập trên các mạng xã hội tổng cộng 1,058,120 lần, trong đó The Graph được đề cập với tỷ lệ tần suất là 0.02%, xếp hạng 171 trong số tất cả các loại tiền điện tử.

Trong 24 giờ qua, có tổng cộng 607 người dùng duy nhất thảo luận về The Graph, với tổng số lượt đề cập đến The Graph là 249. Tuy nhiên, so với 24 giờ trước đó, số lượng người dùng duy nhất đã tăng 11% và tổng số lượt đề cập đã tăng 1%.

Trên X, có tổng cộng 1 bài đăng đề cập đến The Graph trong 24 giờ qua. Trong số đó, 100% cho rằng The Graph sẽ tăng giá, 0% cho rằng The Graph sẽ giảm giá và 0% tỏ ra trung lập đối với The Graph.

Trên Reddit, đã có 1 bài đăng đề cập đến The Graph trong 24 giờ qua. So với 24 giờ trước đó, số lượt đề cập đã giảm 0%.

Tất cả tổng quan xã hội

Tâm lý trung bình(24h)
5
Điểm mạng xã hội (24h)
72(#444)
Người đóng góp cho mạng xã hội(24h)
607
+11%
Đề cập trên mạng xã hội (24h)
249(#171)
+1%
Mức độ thống trị mạng xã hội (24h)
0.02%
X
Bài đăng X (24h)
1
0%
Tâm lý trên X (24h)
‌Tăng giá
100%
Trung lập
0%
Giảm giá
0%
Reddit
Điểm Reddit(24h)
0
Bài đăng trên Reddit(24h)
1
0%
Bình luận trên Reddit(24h)
0
0%

Về The Graph(GRT)

The Graph là gì?

The Graph là mt giao thc phi tp trung đưc thiết kế đ lp ch mc và truy vn d liu t các blockchain, khiến nó có t chc và d tiếp cn hơn. Thưng đưc gi là “Google cho blockchain”, The Graph trích xut, x lý và lưu tr d liu bng cách s dng giao din lp trình ng dng ngun m (API) đưc gi là subgraph. Các subgraph này là các ch mc cho các truy vn c th to thành mt phn trong biu đ chung ca d liu blockchain. Chúng cho phép các developer và ng dng d dàng ly d liu bng ngôn ng lp trình ca The Graph, GraphQL.

The Graph đưc to ra bi Yaniv Tal, Jannis Pohlmann và Brandon Ramirez vào năm 2018. The Graph có mc tiêu gii quyết mt trong nhng thách thc ln nht trong không gian blockchain: quá trình ly d liu tn nhiu thi gian. Trưc khi The Graph ra đi, các developer thưng phi da vào các server lp ch mc tp trung hoc d liu ca bên th ba, điu này trái vi tính cht phi tp trung ca web3. The Graph gii quyết vn đ này bng cách cho phép truy vn d liu blockchain mt cách phi tp trung, hiu qu và nhanh chóng.

Ngun thông tin v The Graph

Website chính thc: https://thegraph.com/

The Graph hot đng như thế nào?

Lp ch mc d liu vi subgraph: The Graph hot đng bng cách lp ch mc d liu blockchain thông qua các subgraph. Các subgraph này v cơ bn là các API ngun m trích xut d liu c th t các blockchain, giúp d dàng x lý và truy vn. Developer to ra các subgraph này đ xác đnh cách thc ly d liu t các ngun như Ethereum và cách d liu đưc chuyn đi, lưu tr và truy cp. Sau khi đưc trin khai, subgraph liên tc theo dõi và cp nht d liu đ đáp ng các s kin blockchain. H thng linh hot này đm bo rng các ng dng có th truy xut d liu cp nht trong thi gian thc.

Tương tác ca nhng ngưi tham gia mng: H sinh thái The Graph là s tương tác phc tp ca mt s tác nhân chính, mi tác nhân đóng mt vai trò riêng bit. Ngưi tiêu dùng truy vn d liu và tr phí cho Indexer, nhng ngưi vn hành node (nút) cung cp dch v lp ch mc và truy vn. Indexer stake token GRT đ phc v cho các dch v ca h và đm bo tính toàn vn ca d liu. Mt khác, các curator xác đnh và báo hiu nhng subgraph có cht lưng cao và cn đưc lp ch mc. Chúng đóng mt vai trò quan trng trong vic đm bo d liu chính xác và phù hp nht luôn kh dng. Delegator, Fishermen và Arbitrator góp phn cng c an ninh và hiu qu ca mng. Delegator stake token GRT cho Indexer, trong khi Fishermen xác minh công vic ca Indexer, và Arbitrator đưa ra quyết đnh v bt k tranh chp nào.

Truy vn vi GraphQL: Trung tâm h thng truy vn ca The Graph là GraphQL, mt ngôn ng truy vn cho phép truy xut d liu chính xác. Khi các ng dng hoc developer cn d liu c th, h s gi truy vn bng GraphQL. The Graph Node s liên tc quét và cp nht d liu đ x lý truy vn này. Sau đó, nó ly d liu liên quan t subgraph phù hp và tr v đnh dng có cu trúc và có th s dng đưc. H thng này đm bo rng DApp và các ng dng khác có th truy cp đúng d liu mà chúng cn và không mt phí hoc b chm tr.

GRT Token là gì?

GRT là native coin ca mng The Graph. Có tng cng 10 t GRT đưc phát hành, trong đó 9.1 t token đang đưc lưu hành. GRT phc v nhiu mc đích trong h sinh thái, bao gm staking, y quyn, đóng góp vào qun tr mng và thanh toán cho nhng ngưi tham gia mng. Chúng đưc s dng đ khuyến khích nhng ngưi tham gia mng và đóng vai trò quan trng trong qun lý mng. Bt k GRT holder nào cũng đu có th b phiếu và xác thc các thay đi trong The Graph. Token này cũng đưc s dng như mt phương tin trao đi và cơ chế thưng trong h sinh thái.

Tác đng ca The Graph đi vi tài chính

The Graph có tác đng ln đi vi lĩnh vc tài chính, đc bit là tài chính phi tp trung (DeFi). Khi DeFi đt đưc sc hút, nhu cu v mt giao thc như The Graph càng tr nên rõ ràng hơn. Giao thc The Graph cho phép developer và ngưi tham gia mng s dng các API công khai và m đ xây dng subgraph cho nhng ng dng phi tp trung (DApp), giúp truy vn, lp ch mc và thu thp d liu d dàng hơn. Vic truy cp d liu đưc đơn gin hoá này là rt cn thiết đ các nn tng và ng dng DeFi hot đng hiu qu.

Hơn na, bn cht phi tp trung ca The Graph đm bo d liu không ch có th truy cp đưc mà còn an toàn và có th kim chng đưc, điu này vô cùng quan trng trong các giao dch tài chính. Bng cách cung cp mt th trưng phi tp trung đ truy vn và lp ch mc d liu cho DApp, The Graph đóng vai trò quan trng trong s phát trin ca h sinh thái tài chính phi tp trung.

Yếu t nh hưng giá ca The Graph

Trong thế gii tin đin t năng đng, The Graph (GRT) đã ni lên như mt h thng lp ch mc phi tp trung cho vic truy vn d liu t các mng blockchain khác nhau. Điu này không ch tăng cưng s phát trin ca các ng dng phi tp trung (DApp) mà còn nh hưng đáng k đến giá GRT hin ti. Tr thành mt phn ca h sinh thái này đng nghĩa vi vic phi tri qua nhng biến đng vn có, đến t hot đng ca nhng ngưi tham gia khác nhau trong mng, bao gm Indexer, Curator và Delegator. Nhng cá nhân này có vai trò quan trng trong vic x lý và chia s d liu, kiếm phí và stake GRT, t đó thúc đy tính toàn vn ca d liu trên The Graph. Vi nhng ai mun theo dõi giá The Graph (GRT) trc tiếp, các sàn giao dch tin đin t ph biến như Bitget là trung tâm cung cp thông tin theo thi gian thc, phn ánh các tương tác và giao dch đang din ra trong mng.

Hin ti, giá The Graph (GRT) là mt minh chng cho cách tiếp cn sáng to trong vic qun lý d liu trong lĩnh vc blockchain. Tin ích ca GRT trong các lĩnh vc DeFi và NFT đưc phn ánh cht ch trong giá tr token The Graph. Vai trò thúc đy s phát trin ca th trưng NFT và các ng dng liên quan khác đã khiến GRT tr thành mt công c quan trng trong bi cnh tài sn k thut s không ngng phát trin. Các nhà đu tư và nhng ngưi đam mê thưng quan tâm đến lch s giá The Graph (GRT) và cp nht giá trc tiếp đ đánh giá qu đo tim năng ca The Graph và theo kp xu hưng th trưng hin ti.

D đoán v giá GRT trong tương lai cũng b nh hưng ln bi tokenomic đc đáo ca d án. Vi tng ngun cung gii hn là 10 t token và t l phát hành mc tiêu là 3% mi năm đ thưng cho nhng ngưi tham gia mng, The Graph to ra mt môi trưng năng đng cho các nhà đu tư quan tâm đến d báo và phân tích giá GRT. Hơn na, các s liu như giá The Graph (GRT) bng USD và giá GRT so vi BTC/ETH mang đến mt cái nhìn v hiu sut ca GRT so vi các loi tin đin t ln khác. Phân tích và d đoán ca chuyên gia liên quan đến giá token The Graph là ch đ ph biến trong thế gii tin tc tin đin t GRT, nơi các tác đng tim tàng ca nn tng thu thp d liu và tìm kiếm phi tp trung này trên th trưng tin đin t chung đưc tho lun rng rãi.

Tóm li, giá tin đin t The Graph đưc xác đnh bi tác đng qua li phc tp ca các yếu t bao gm tin ích ca d án trong không gian blockchain, hot đng ca nhng ngưi tham gia mng và tokenomic. Tm quan trng ngày càng tăng ca The Graph trong ngành công nghip blockchain đưc phn ánh trong vn hóa th trưng The Graph (GRT), cho thy trin vng tích cc v xu hưng giá GRT trong tương lai. Khi cng đng tin đin t tiếp tc nghiên cu sâu hơn v tim năng ca The Graph, token GRT vn là tâm đim trong th trưng tin đin t, mang đến nhiu cơ hi đu tư cho nhng ngưi theo dõi biu đ giá The Graph (GRT).

Hướng dẫn mua The Graph(GRT)

Tạo tài khoản Bitget miễn phí

Tạo tài khoản Bitget miễn phí

Đăng ký trên Bitget bằng địa chỉ email / số điện thoại di động của bạn và tạo mật khẩu mạnh để bảo mật tài khoản.
Xác minh tài khoản của bạn

Xác minh tài khoản của bạn

Xác minh danh tính bằng cách nhập thông tin cá nhân của bạn và tải lên giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
Mua The Graph (GRT)

Mua The Graph (GRT)

Sử dụng nhiều tùy chọn thanh toán khác nhau để mua The Graph trên Bitget. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Giao dịch futures vĩnh cửu GRT

Sau khi đã đăng ký thành công trên Bitget và mua USDT hoặc token GRT, bạn có thể bắt đầu giao dịch phái sinh, bao gồm giao dịch futures và ký quỹ GRT để tăng thu nhập của bạn.

Giá GRT hiện tại là $0.1883, biến động giá trong vòng 24 giờ là -5.84%. Nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mở long hoặc short GRT futures.

Tham gia giao dịch sao chép GRT bằng cách theo dõi elite trader.

Sau khi đăng ký Bitget và mua thành công USDT hoặc token GRT, bạn có thể bắt đầu giao dịch sao chép bằng cách theo dõi elite trader.

Niêm yết mới trên Bitget

Niêm yết mới

Câu Hỏi Thường Gặp

Giá hiện tại của The Graph là bao nhiêu?

Chúng tôi cập nhật giá The Graph theo USD theo thời gian thực. Nhận Giá của The Graph trực tuyến trên Bitget.

Khối lượng giao dịch 24 giờ của The Graph là bao nhiêu?

Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch của The Graph là $58.07M.

Giá cao nhất mọi thời đại của The Graph là bao nhiêu?

Giá cao nhất mọi thời đại của The Graph là $2.88. Mức giá cao nhất mọi thời đại này là mức giá cao nhất của The Graph kể từ khi ra mắt.

Liệu tôi có thể mua The Graph trên Bitget?

Có, The Graph hiện đang khả dụng trên sàn giao dịch tập trung của Bitget. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem qua hướng dẫn Hướng dẫn mua của chúng tôi.

Tôi có thể nhận được thu nhập ổn định khi đầu tư vào The Graph không?

Như mọi người đều biết, Bitget cung cấp nền tảng giao dịch chiến lược, với các bot giao dịch thông minh để tự động hóa các giao dịch của bạn và kiếm lợi nhuận.

Tôi có thể mua The Graph ở đâu với mức phí thấp nhất?

Chúng tôi vui mừng thông báo nền tảng giao dịch chiến lược hiện đã có mặt trên sàn giao dịch Bitget. Bitget cung cấp mức phí giao dịch và độ sâu tốt hàng đầu trong ngành để đảm bảo lợi nhuận cho các khoản đầu tư của nhà giao dịch.

The Graph (GRT) có phải là một khoản đầu tư tốt không?

Graph là một dự án Web3 quan trọng giúp đơn giản hóa việc lập chỉ mục và truy cập dữ liệu blockchain. Token GRT của dự án là một tài sản đầy hứa hẹn cho những người đam mê tiền điện tử. Khi phát triển DApp tăng trưởng, nhu cầu truy cập dữ liệu hiệu quả tăng lên. The Graph giải quyết nhu cầu này, nâng cao khả năng tăng giá trị của GRT. Hơn nữa, khi The Graph tích hợp với nhiều blockchain hơn, sức hấp dẫn và nhu cầu của GRT có thể tăng thêm.

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá GRT?

Giá trị token GRT của The Graph bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, khiến các dự đoán giá chính xác trở nên khó khăn: Tỷ lệ chấp nhận Nhu cầu về GRT có thể tăng lên khi việc sử dụng The Graph của DApp ngày càng tăng. Ngoài ra, khi nhiều người tham gia hơn tham gia vào mạng lưới phi tập trung, giá của GRT có thể tăng. Tích hợp với nhiều Blockchain Giá trị của GRT có thể tăng lên khi The Graph tích hợp một loạt các nền tảng blockchain. Mỗi thông báo về hỗ trợ mạng mới có thể khuếch đại việc sử dụng, củng cố giá trị của GRT. Xu hướng thị trường Tâm lý thị trường tiền điện tử tích cực có thể thúc đẩy các hoạt động mua GRT, nâng cao giá của The Graph. Ngược lại, xu hướng giảm giá có thể ngăn cản các nhà đầu tư, dẫn đến giảm giá trị của GRT.

Token GRT được sử dụng để làm gì?

GRT, token tiện ích của The Graph, có một số chức năng chính: Làm phí giao dịch Các DApp dùng những dịch vụ của The Graph sử dụng GRT để trang trải phí truy vấn, biến nó thành đơn vị tiền tệ không thể thiếu trong hệ sinh thái. Kiếm tiền thông qua lập chỉ mục Để triển khai đồ thị con chỉ mục, người lập chỉ mục cần stake GRT và kiếm phần thưởng. Người quản lý (curator) cũng có thể tích lũy token GRT cho các dữ liệu đầu vào giá trị của họ. Cơ chế staking Không cần vận hành Graph Node, người ủy quyền có thể stake GRT của họ với các chỉ mục khác nhau. Điều này giúp tăng cường bảo mật của The Graph Network và đổi lại, họ nhận được phần thưởng, tăng khoản dự trữ GRT của họ. Sử dụng Token Các nhà phát triển phân bổ GRT để tăng cường lập chỉ mục và truy vấn các đồ thị con. Khi nâng cấp một đồ thị con, một phần GRT cũng sẽ bị đốt. Giao dịch & Đầu tư GRT có thể được giao dịch với các loại tiền điện tử khác, tận dụng những biến động của thị trường. Bằng cách nghiên cứu giá hiện tại, vốn hóa thị trường và xu hướng tiền điện tử gần đây của The Graph, bạn có thể mua, bán hoặc nắm giữ GRT, dựa trên tương lai đầy hứa hẹn của dự án.

The Graph kiếm tiền như thế nào?

Người tiêu dùng gửi truy vấn cho người lập chỉ mục phải trả phí truy vấn bằng GRT. Người quản lý nhận được phí truy vấn cho các biểu đồ con mà họ báo hiệu, người lập chỉ mục kiếm được một phần phí truy vấn và phần thưởng từ giao thức và người ủy quyền kiếm được một phần phí lập chỉ mục khi cho vay GRT của họ.

Dự đoán giá GRT?

GRT đang giao dịch trong một bẫy giá giảm và hiện vẫn đang dưới mức $1. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu trong quá khứ, GRT đã đạt $3. Điều này có nghĩa là giá có thể xem xét tại các mức giá này trong dài hạn, khiến token này trở thành một lựa chọn đầu tư thú vị

GRT có phải là Google tiếp theo không?

Mục tiêu chính của The Graph là làm cho dữ liệu blockchain có thể truy cập được bằng cách lập chỉ mục. Google đã làm cho internet dễ sử dụng bằng cách đơn giản hóa việc tìm kiếm, và The Graph làm cho blockchain có sẵn cho các nhà phát triển bằng cách làm cho việc truy vấn dễ dàng. Với triết lý đó, dự án gần giống với Google
Mua The Graph với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua The Graph ngay
Đầu tư tiền điện tử, bao gồm mua The Graph trực tuyến qua Bitget, có thể chịu rủi ro thị trường. Bitget cung cấp các phương thức đơn giản và thuận tiện để bạn mua The Graph, bên cạnh đó, chúng tôi cố gắng đưa thông tin đầy đủ đến người dùng của mình về từng loại tiền điện tử được cung cấp trên nền tảng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các kết quả có thể phát sinh từ giao dịch mua The Graph của bạn. Trang này và các thông tin trong đó không được xem là chứng thực của bất kỳ loại tiền điện tử cụ thể nào.

Giao dịch

‌Earn

GRT khả dụng để giao dịch trên Sàn giao dịch Bitget và có thể được nắm giữ trên Bitget Wallet. Sàn giao dịch Bitget cũng là một trong những nền tảng CEX đầu tiên hỗ trợ giao dịch GRT.
Bạn có thể giao dịch GRT trên Bitget.

GRT/USDT

Spot

GRT/USDT

Ký quỹ

GRT/USDT

USDT-M Futures

GRT/USD

Coin-M Futures

Giao dịch sao chép

garufi-cryptocopy
garufi-cryptocopy
insight814/1300
-2.19%
‌ROI
Tổng lợi nhuận -$1,765.83
onaliskuu
onaliskuu
insight559/1000
-0.11%
‌ROI
Tổng lợi nhuận $23,786.56

Tài sản liên quan

Mọi người cũng xem
Những người đã xem GRT cũng quan tâm đến các loại tiền điện tử sau.
Tài sản thịnh hành
Tài sản có thay đổi lớn nhất về lượt xem trang duy nhất trên Bitget.com trong 24 giờ qua.
Tiền điện tử phổ biến
Lựa chọn 12 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường.
Đã thêm gần đây
Các loại tiền điện tử đã được thêm gần đây nhất.
Vốn hóa thị trường tương đối
Trong tất cả các tài sản Bitget, 12 tài sản này có vốn hóa thị trường gần nhất với The Graph.